Regulativ for husholdningsaffald

Det gældende regulativ for husholdningsaffald pr. 1. oktober 2014 indeholder reglerne for affald fra husholdningerne i Gentofte Kommune.

Regulativ for husholdningsaffald er trådt i kraft den 1. oktober 2014. Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald (nr. 1309 af 18. december 2012).

Se regulativ for husholdningsaffald her.

Gebyrblad

Du kan her se gebyrbladet for husholdningerne 2014