Regulativ for husholdningsaffald

Det gældende regulativ for husholdningsaffald pr. 3. april 2013 indeholder reglerne for affald fra husholdningerne i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 2. april 2013 vedtaget ét nyt regulativ for husholdningsaffald , der er trådt i kraft fra den 3. april 2013. Det nye regulativ er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald (nr. 1309 af 18. december 2012).

Regulativ for husholdningsaffald for Gentofte Kommune ændrer grundlæggende ikke på den måde, den daglige drift af affaldsordningerne for restaffald, storskrald, haveaffald samt genbrugsstationen foregår på i dag. Se regulativ for husholdningsaffald her

Nyt affaldssystem

Det vedtagne regulativ er udarbejdet på baggrund af de nye affaldsordninger, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2011. 

Gebyrblad

Du kan her se gebyrbladet for husholdningerne 2014