Ansøgning faskiner

Der skal for nogle ejendomme søges om tilladelse til nedsivning af regnvand i en faskine og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand

Gentofte og Gladsaxe Kommuner har fået godkendt et fælles frikommuneforsøg for nedsivning af tag- og overfladevand fra enfamiliehuse samt bl.a. carporte og skure.

Se her om din ejendom er omfattet af frikommuneforsøget for nedsivning af tagvand fra enfamiliehuse.

 
Hvis din ejendom ikke er omfattet af frikommuneforsøget skal du ved etablering af nedsivningsanlæg, søge kommunen om tilladelse. Ansøgningen kræver godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En målsat plantegning, der viser faskinens placering i forhold til skel, vej, sti og hus.
  • Hvor mange % af tag- og overfladearealet på matriklen afvandes til nedsivningsanlæg?

Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand. Markér afpropningssteder.

På skemaet til ansøgning om nedsivning af regnvand her på siden fremgår det hvor skemaet skal sendes til. Alle opfordres til at sende skemaet via Digital byggeansøgning, der kræver NemID eller digital signatur.

Er din ejendom omfattet af frikommuneforsøget?

Se her om din ejendom er omfattet af frikommuneforsøget for nedsivning af tagvand fra enfamiliehuse.