Ansøgning faskiner

Der skal søges om tilladelse til nedsivning af regnvand i en faskine og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand

Ved etablering af nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse. Ansøgningen kræver godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En målsat plantegning, der viser faskinens placering i forhold til skel, vej, sti og hus.
  • Hvor mange % af tag- og overfladearealet på matriklen afvandes til nedsivningsanlæg?

Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand. Markér afpropningssteder.

På skemaet til ansøgning om nedsivning af regnvand her på siden fremgår det hvor skemaet skal sendes til. Alle opfordres til at sende skemaet via Digital byggeansøgning, der kræver NemID eller digital signatur.