Renovering og isolering

Ønsker du at renovere eller energiforbedre din ejendom, skal du være opmærksom på nedenstående forhold

Hvis du påtænker at renovere din ejendom og der ikke er tale om en udvidelse af bolig- eller etagearealet, skal der ikke ansøges om byggetilladelse.

Kun hvis en ejendom i kortbilaget i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdig, skal der ansøges om tilladelse til udvendige ændringer. Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og –udformning i øvrigt.

Såfremt ejendommen har en bevaringsværdi i Gentofte Atlas over bygninger og bymiljøer 2004 på 1 til 4 skal der søges om udvendige bygningsændringer.

Energikrav

Bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en lokalplan, eller i kommuneplanen har en høj bevaringsværdi, er undtaget de skærpede energikrav, såfremt arkitektoniske hensyn eller byggeteknik kan begrunde dette.

Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning

Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen, der er omfattet af ændringen.

Udvendig efterisolering

Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet. Udvidelsen skal dog indberettes til Bygnings- og Boligregistret. Såfremt efterisoleringen betyder at afstandsbestemmelserne mod naboskel ikke overholdes, skal projektet vurderes i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR 10, og projektet skal eventuelt sendes i nabohøring. 

Få tjek på energiforbruget i dit hus – og se straks hvad du kan gøre ved det ved hjælp af HusetsWeb

Mere end 50 % alle huse i Danmark kan spare penge ved energioptimering – undersøg om du bor i et af dem. Der er mange penge at spare.

Besøg Energiberegneren fra Husets Web i Genvej, hvis du bor i villa, rækkehus eller lign (kræver NemID).

Indtast blot din adresse, og svar derefter på et par spørgsmål, så får du en handlingsplan for energieffektivisering af din bolig. 

Er der flere bygninger på matriklen, beregnes kun for det hus som er beboet.

Følg vejledningen, og få en uvildig og uafhængig energihandlingsplan på under 15 min.

Du skal have dine varme, el- og vandregninger fra sidste år parat, inden du går i gang. 

Alle oplysninger på HusetsWeb behandles fortroligt og efter dansk registerlov. Det er gratis for dig at benytte beregneren.