Beskyttelseslinjer

Sagsbehandlingstiden forlænges, hvis din ejendom er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, strande og fortidsminder ikke påvirkes af ny bebyggelse eller ændringer i terrænet.

Hvis din ejendom er omfattet af en skovbeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje eller fortidsmindebeskyttelseslinje, kan dette have betydning for sagsbehandlingstiden, da relevante parter skal høres. Det er fast procesdure at sagen skal forelægges Byplanudvalget, hvorfor sagsbehandlingstiden forlænges med en til to måneder.