Miljømæssige forhold

Midlertidige aktiviteter som eksempelvis bygge- og anlægsarbejde skal ikke længere anmeldes til Natur og Miljø før arbejdet påbegyndes, men der er stadig en række krav der skal overholdes.

 

Den 1. juli 2012 trådte en ny bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter i kraft. Det betyder, at almindelige bygge- og anlægsaktiviteter ikke længere skal anmeldes til Natur og Miljø i Gentofte Kommune, så længe de holder sig inden for de almindelige arbejdstider (mandag-fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag kl. 7.00-14.00) samt de øvrige krav i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter.

Hvis du ønsker at lave noget, som går ud over kravene i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal du søge om dispensation hertil hos Natur og Miljø i Gentofte Kommune iht. kapitel 5 i forskriften.

Der skal naturligvis stadig søges om byggetilladelse, anmeldes farligt affald etc. som vanligt.