Sagsbehandlingstid og gebyrer

Sagsbehandlingstiden mindskes, hvis det fremsendte materiale er fyldestgørende ved indsendelse. Der afkræves et gebyr ved byggetilladelse eller anmeldelse.
Gebyret reduceres, hvis der ansøges digitalt med brug af Min byggetilladelse (Digital Offentlig Byggesag - DOB).

Bygningsmyndigheden bestræber sig på at henvendelser besvares hurtigst muligt.

Hovedparten af ansøgningerne bliver besvaret inden 4 uger.

Mere komplekse sager må påregne en længere sagsbehandlingstid.

Det koster en byggetilladelse: 

  • Nybygning og udvidelse, om- eller tilbygning: 75 kr. pr. m2
  • Anmeldelse: 1.500 kr.

Minimum gebyr for byggetilladelse:

  • Pr. bolig- eller erhvervsenhed: 2.000 kr.
  • Et grønt ejendomsskema: 400 kr.

Gebyrerne er pristalsregulerede og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Det samlede gebyr reduceres med 50 % ved digitale ansøgninger med brug af Min byggetilladelse (Digital byggeansøgning via Byg og Miljø).

Dette gælder for alle byggesager, hvor ansøgning fremsendes fra og med 1. januar 2013.

En ansøgning betragtes som digital, hvis Gentofte Kommune har modtaget fyldestgørende oplysninger med brug af Min byggetilladelse  til at træffe en afgørelse.

 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, Charlottenlund 2920, 39983710