Lokalplan 302 for De engelske Rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl. - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

De engelske Rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl.

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 302 for De engelske Rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl.

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt rækkehuskvarter, herunder at sikre bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, bevaringsværdige bygninger og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2008 enstemmigt vedtaget ovennævnte plan endeligt.
Lokalplanen er vedtaget med ændringer.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Her kan planen fås

Planen kan hentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 39 98 37 31.