Affaldsforebyggelse

Forebyggelse af affald handler om, at vi spilder mindre, så der er mindre ressourcer, der i den sidste ende bliver til affald.

Miljøstyrelsen har lanceret kampagnen 'Brug mere - spild mindre', der har til formål at nedsætte mængden af affald, som Gentofte Kommune støtter op om.

Selv om vi her i landet generelt er gode til at indsamle og behandle affald, er det et område, der belaster miljøet. Og problemet er voksende: I perioden fra 1994 til 2008 steg mængden af husholdningsaffald i Danmark med 36 %.

Kampagnens sigte er at få den enkelte borger til at købe genbrug, købe god kvalitet, bytte med andre eller at reparere og opfriske sine ting i stedet for at købe nyt - deraf navnet "Brug mere - spild mindre".

Forebyggelse gavner klima og miljø

Hver dansker producerer gennemsnitligt 667 kg affald om året i form af dagrenovation, storskrald eller haveaffald. Men samtidig står vi hver især også for et stort, såkaldt 'skjult ressourceforbrug', der dækker over de store materiale- og energiressourcer, der bruges på at fremstille de produkter, vi forbruger og bidrager til at skabe mere affald.
Det skjulte ressourceforbrug i Danmark er på ca. 70 tons affald om året per borger.

Via linket i højre side kan du finde Miljøstyrelsens 6 gode råd til at begrænse dit affald.

Om kampagnen

"Brug mere - spild mindre" kører året ud og fokuserer undervejs på emner som genbrug, madspild (www.stopspildafmad.dk) og i juleperioden, hvordan vi kan begrænse juletidens store affaldsmængder.

Læs mere på kampagnens hjemmeside www.brugmerespildmindre.dk.

Flere hjemmesider om affald

www.storskrald.dk 

Storskrald.dk er et internetbaseret genbrugssystem, som gør det muligt at "aflevere" tiloversblevne ting og stille dem til rådighed for andre.
Spild mindre = mindre CO2.

Aflever dine brugte ting på genbrugsstationen og støt et godt formål

Du har mulighed for at aflevere brugte ting og sager, som er for gode til at smide ud, til en container på Gentofte Kommunes midlertidige genbrugsstation. Tingene bliver istandsat og solgt videre fra en genbrugsbutik; iGenbrug, som er arbejdsplads for mennesker med psykisk sårbarhed.  

Læs mere om iGenbrug

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,