Genvejsmenu

Vintervedligeholdelse

Park og Vej sørger for snerydning på kørebaner, cykelstier og parkeringspladser. Som grundejer skal du til gengæld sørge for, at dit eget fortov er frit for sne og is.

Som grundejer er du forpligtet til at fjerne is og fasttrampet sne på fortovet ud for din ejendom, da det er til fare for fodgængerne og naturligvis også for ejendommens egne beboere. Her er en hurtig indsats nødvendig, så der kan komme grus eller andet på de glatte fortove.

Du er også forpligtet til at fjerne sneen fra stier. Begynd hurtigst muligt efter snefald og sørg for, at de gående får rimelig passage. Sneen kan lægges i bunker i fortovets sider eller på den nærmeste del af vejbanen uden for en eventuel cykelsti.

Kommunens vintervedligehold

Park og Vej sørger for snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, cykelstier og parkeringspladser. Du kan læse mere om, hvem der skal gøre hvad i folderen "Når vinteren kommer" (se link nedenfor).