Kultur til alle

Kultur bevæger, inspirerer, flytter grænser, udfordrer og giver masser af gode oplevelser. I Gentofte har vi et bredt og varieret udvalg af kulturelle oplevelser til alle aldre og mange genrer.

Gentoftes kulturliv er både rigt og mangfoldigt. Kvalitet, variation og samarbejde er kulturelle nøgleord. 

Det er vores målsætning, at der skal være kulturelle tilbud for alle aldre, interesser og kunstneriske retninger. 

En lang række kulturinstitutioner, foreninger og private bidrager til et levende kulturliv i Gentofte. Herudover er Gentofte Kommune selv arrangør af og tovholder på arrangementer som blandt andet Børnekulturugen, Kultur & Festdage og GM i Rock.

Samarbejde og involvering

Vi lægger vægt på et bredt samarbejde mellem kommunens mange kulturinstitutioner. Det kommer blandt andet til udtryk under de årlige Kultur & Festdage og GentofteNatten, hvor en lang række forskellige arrangører deltager. Herudover i samarbejdet under Kulturklub Gentofte.

Involvering af kommunens borgere er også vigtigt. Har du lyst til at være aktiv initiativtager eller medarrangør kan du søge kommunen om støtte gennem en af kulturpuljerne. Ligesom der er mulighed for at deltage med arrangementer under Kultur & Festdage samt GentofteNatten. 

I oversigten til venstre kan du læse om de mange tilbud, der findes lokalt.