Hjemmehjælp - rengøring, indkøb og tøjvask

Hvis du har svært ved at klare opgaverne i dagligdagen eller har sociale problemer, kan du få hjælp til de praktiske opgaver.

Vi kalder hjemmehjælp til rengøring, indkøb og tøjvask for 'praktisk hjælp'. Du kan få bevilget praktisk hjælp, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for hjælp i hverdagen.

Du kan ikke få praktisk hjælp, hvis du bor sammen med en nærtstående person, som kan klare de praktiske opgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp omfatter støtte til tre typer af opgaver:

  • Rengøring omfatter lettere rengøring af en stue, et soveværelse, køkken, bad og entré. Omfanget af hjælpen er afhængig af dit funktionsniveau.
  • Tøjvask omfatter vask, tørring og sammenlægning af tøj. Vask af tøj foregår enten i egen vaskemaskine eller på fælles vaskeri.
  • Indkøb Hvis du selv kan planlægge dit indkøb, så får du købt ind via en indkøbsordning. Hvis du ikke selv kan planlægge eller bestille, kan du få hjemmehjælp til at bestille via indkøbsordningen. Læs mere om indkøbsordning.

Fleksibel hjemmehjælp

Når du får hjemmehjælp til rengøring og tøjvask, har du ret til fleksibel hjemmehjælp. Det vil sige, at du har mulighed for at bytte en ydelse til en anden en gang imellem. Hvis du eksempelvis har en pårørende, som lige har vasket for dig, så kan du få gjort rent i stedet.

Hjælp til selvhjælp?

Hjemmehjælp ydes med et aktiverende og forebyggende sigte. Det betyder, at du bliver inddraget så meget som muligt af den medarbejder, der yder hjælpen i dit hjem. Det er vigtigt at kunne bevare så mange af sine evner som muligt, så derfor får du måske støvekluden i hånden, mens hjemmehjælperen støvsuger. Det giver lidt motion og træning af motorikken.

Frit valg af leverandør

Som modtager af hjemmehjælp har du frit valg af leverandør. Du skal altså vælge, hvilket firma der skal komme i dit hjem. Du kan vælge mellem to private firmaer og den kommunale hjemmepleje. Alle tre kan levere både praktisk hjælp og personlig pleje. 

Dit valg af leverandør er ikke bindende, så du har mulighed for at vælge om. Læs mere om frit valg af hjemmehjælpsleverandør.

Sådan søger du om hjemmehjælp

Hvis du har behov for støtte til praktiske opgaver, skal du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83. 

For at kunne vurdere dit behov for hjælp vil en medarbejder fra Pleje & Sundhed ofte foretage et besøg i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov.

Der kan gå op til ti arbejdsdage, fra du har ansøgt om hjemmehjælp, til vi har truffet en afgørelse.

Du kan finde yderligere informationer om praktisk hjælp i pjecen 'Servicebeskrivelse for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter'.

Tilsyn med hjemmehjælp

Kommunen fører tilsyn med leverandørerne af hjemmehjælp. Tilsynet foregår i et repræsentativt antal hjem. Læs mere om det kommunale tilsyn i dokumentet 'Politik for tilsyn' nederst på siden.