Velkommen til Gentofte Kommune

Du kan på disse sider finde information om, hvordan Gentofte Kommune vil hjælpe dig med at komme i gang med din nye tilværelse her.

Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen.

De skal gøres selvhjulpne og selvforsørgende, så de med udgangspunkt i samfundets rettigheder og pligter kan yde deres bidrag som nye borgere i Gentofte Kommune. Integrationen skal tilrettelægges, så nye flygtninge/indvandrere kan føle sig velkomne i Gentofte Kommune.

Integration af flygtninge i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune modtager hvert år et antal flygtninge. Det sker i henhold til Integrationsloven, og det er Udlændingeservice, der fordeler flygtningene. Gentofte Kommune står for at integrere flygtningene. 

Integrationen skal:

  • Sikre nyankomne udlændinges muligheder for at deltage i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv på lige fod med andre borgere
  • Bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt kan forsørge sig selv gennem beskæftigelse
  • Sørge for at den enkelte udlænding forstår det danske samfunds grundlæggende værdier og normer

Introduktionsprogram for udlændinge

Gentofte Kommune skal tilbyde udlændinge, der er omfattet af Integrationsloven, at gennemgå et introduktionsprogram, som består af:

  • Danskuddannelse, inklusiv særlig tilrettelagt undervisning i kultur og samfundsforhold i Danmark
  • Tilbud, der omfatter vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud

Du kan læse mere omkring de enkelte elementer i Introduktionsprogrammet her.