Velkommen til Gentofte Kommune

På disse sider kan du finde information om, hvordan Gentofte Kommune hjælper flygtninge med at komme i gang med en ny tilværelse her.

Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen.

Integrationen tilrettelægges, så nye flygtninge/indvandrere kan føle sig velkomne i Gentofte Kommune. De skal gøres selvhjulpne og selvforsørgende, så de - med udgangspunkt i samfundets rettigheder og pligter -kan yde deres bidrag som nye borgere i Gentofte Kommune.

Integration af flygtninge i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune modtager hvert år et antal flygtninge. Det sker i henhold til Integrationsloven, og det er Udlændingeservice, der fordeler flygtningene. Regeringen og Udlændingestyrelsen ændrede medio december 2015 reglerne for kommunernes flygtningekvoter og opjusterede samtidig kvoterne for, hvor mange flygtninge kommunerne skal modtage fra marts 2016 til marts 2017.

For Gentofte Kommune betyder det, at 294 flygtninge vil flytte til kommunen frem mod marts 2017 - og ikke 117 som tidligere udmeldt. Dette er næsten en tredobling i forhold til i 2015.
Gentofte Kommune står for at integrere flygtningene. 

Integrationen skal:

  • Sikre nyankomne udlændinges muligheder for at deltage i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv på lige fod med andre borgere
  • Bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt kan forsørge sig selv gennem beskæftigelse
  • Sørge for at den enkelte udlænding forstår det danske samfunds grundlæggende værdier og normer

Introduktionsprogram for udlændinge

Gentofte Kommune skal tilbyde udlændinge, der er omfattet af Integrationsloven, at gennemgå et introduktionsprogram, som består af:

  • Danskuddannelse, inklusiv særlig tilrettelagt undervisning i kultur og samfundsforhold i Danmark
  • Tilbud, der omfatter vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud

Du kan læse mere omkring de enkelte elementer i Introduktionsprogrammet her.