Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus legat

Af dette legat vil der være nogle portioner til uddeling til personer, der lider af kræft, tuberkulose eller andre alvorlige sygdomme, og som må anses for at være ubemidlede.

Fortrinsberettiget til at oppebære portioner af legatet er personer, der nedstammer fra legatstifternes forældre og har bopæl her i landet, dernæst personer der er bosiddende i Gentofte Kommune.

Ansøgning

Ansøgningsskema kan fra primo september til ansøgningsfristens udløb afhentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice, rekvireres på telefon 39 98 35 10, eller downloades og printes her fra siden. 

Ansøgningsfrist

3. november.

Skemaet skal i udfyldt stand sendes til: Gentofte Kommune, Social & Sundhed Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, Att.: Karl Bøtker.