Affald og Genbrug

Genbrug er godt for miljøet og økonomien i affaldsordningerne. Du kan her på siderne se, hvornår affaldet hentes hos dig, bestille ekstra affaldssække, se åbningstider på genbrugsstationen og meget mere.

Kom til Grøn dag på lørdag den 29. april, kl. 10-14

Lørdag den 29. april er der Grøn Dag på Gentofte Genbrugsstation kl. 10-14. Her kan man få udleveret en kompostbeholder, hente gratis kompostorm og få blomsterfrø til haven. Der vil være sjov for børn med krible-krable dyr.

Du kan fortsat hente gratis kompostmuld på genbrugsstationen i hele april måned. Husk blot at medbringe sække eller trailer.

Beholder til plast og metal

Villaer og rækkehuse har fået en ny beholder til separat indsamling af plast og metal. Beholderen er magen til den todelte beholder til papir og glas og tømmes samme dag hver 4. uge.

Pladsmangel i de todelte beholdere? 

Har du gentagende gange ikke plads i dine beholdere til plast og/eller metal (eller papir og glas), kan du få en anden beholderløsning. Fx en todelt beholder ekstra eller separate beholdere med mere plads til de forskellige affaldstyper. Renovationsgebyret forbliver uændret, selvom du får flere/større beholdere. Skriv til renovation@gentofte.dk eller ring til 39 98 81 00 for bestilling af beholdere og vejledning i valg af beholdere.

Få svar om sortering i Affalds ABC'en

Er du i tvivl om, hvordan en bestemt affaldstype skal sorteres, kan du få svar i den nye Affalds ABC.

Søg i Affalds ABC'en.

Se din affaldskalender

Se en kalender med afhentningsdatoer for de forskellige affaldsordninger på din adresse her. 

Spørgsmål og svar om affald

Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald på en side for sig. Det er værd at tjekke, om dit spørgsmål bliver besvaret her.

Erhvervsaffald

Her kan du læse om erhvervsaffald.