Genvejsmenu

Idrætsgymnasium for talentfulde unge

Vil du gerne i gymnasiet samtidig med at du fortsætter med at dyrke din idræt på eliteniveau? Så har du muligheden på Ordrup, Øregård og Gammel Hellerup Gymnasium.

morgentræning på eliteordningen

Det kan være en udfordring for ambitiøse unge talenter at få hverdagen med sport og uddannelse til at hænge sammen – idrætsordningerne på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium har fokus på dette.

Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup gymnasium giver i samarbejde med Gentofte kommune dette tilbud i fællesskab. Du vil komme til at gå i en almindelig gymnasieklasse og vil frit kunne vælge imellem alle de studieretninger som gymnasierne udbyder.

Morgentræning

Dyrker du ishockey, badminton, tennis, sejlads, fægtning, basketball, svømning, pigefodbold, håndbold eller volleyball, vil du få idrætsspecifik morgentræning i klub tirsdag morgen. Du kan tage kontakt til din træner for at høre mere om tid og sted. Vi tilstræber, at træningen ligger inden skolestart, så idrætseleverne ikke mister timer på gymnasiet. Hvis du ikke dyrker en af de nævnte idrætter, kan du stadig søge om optagelse, men du tilbydes ikke træningstilbud tirsdag morgen. Dog skal du stadig deltage i basistræningen torsdag morgen. Læs mere om basistræning i menuen til venstre.

Alle idrætseleverne tilbydes fysisk basistræning torsdag kl. 07.00-08.15 i Kildeskovshallen. Her får du mulighed for at lære de andre idrætselever at kende og får samtidig trænet kropskernemuskulaturen, din koordination, balance og mange andre ting. Der er prøvetræninger hele september måned, hvorefter du kan melde dig på til at træne fast. Team Danmark anbefaler denne type træning, idet den ruster dig bedre til din egen idræt og er skadesforebyggende. Du kan læse mere om instruktørernes baggrunde i oversigten nederst på siden.

Fravær

Alle gymnasier accepterer, at du får et større fravær end normalt, så du får tid til træning og deltagelse i konkurrencer mv. Samtidig forventes det, at du udviser samme ambition, vilje og disciplin i forhold til skolearbejdet, som overfor din idræt. Det betyder at du skal holde dig ajour med lektier og skriftlige afleveringer, og at du bestræber dig på at udfolde dine uddannelsesmæssige potentialer.
Hvis basistræningen torsdag morgen falder sammen med et fag på gymnasiet bedes du tage kontakt til din idrætskoordinator på gymnasiet for at planlægge, hvordan du indhenter den tabte undervisning.

Lektiehjælp

Til de idrætselever, som er optaget på Team Danmark ordningen findes mulighed for at søge om suppleringstimer. Tal med idrætskoordinatoren på dit gymnasium om, hvordan du skal gøre dette.

Til de idrætselever, der er optaget på Gentofte Ordningen finder der også mulighed for at søge et begrænset antal suppleringstimer. Tal med idrætskoordinatoren på dit gymnasium om, hvordan du skal gøre dette.

Idrætskoordinator

På hvert gymnasium udpeges en idrætslærer, som du kan konsultere i forbindelse med de helt særlige udfordringer du, som elitesportsudøver, kan stå overfor.

Idrætskoordinatorerne er følgende:
Ordrup Gymnasium: Thomas Høxbro Mørk
Øregård Gymnasium: Søren Skaarstrup
Gammel Hellerup Gymnasium: Mads Bønnelycke

Studievejleder

Elitesportsudøvere kan have behov for særlig rådgivning i forbindelse med deres gymnasiale og fremtidige uddannelse. Derfor vil der på hvert gymnasium være en studievejleder specielt tilknyttet eliteidrætseleverne.

Intromøde

I starten af hvert skoleår inviteres til et introduktionsmøde, hvor du kan møde rektor, kommunens idrætskoordinator, idrætskoordinatorerne, ansvarlig for basistræning, fysioterapeut, trænere fra de idrætsspecifikke morgentræninger, sportspsykolog og andre idrætselever.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for optagelse på eliteidrætslinjen på gymnasiet 2016/2017 er den 1. marts 2016. Ansøgningsfristen følger ansøgningsfristen for ansøgning til optagelse på gymnasier.

Bemærk at du også skal søge om optagelse på Ordrup GymnasiumØregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium på www.optagelse.dk  samtidig med at du sender en ansøgning om optagelse på eliteidrætsordningen til Gentofte Kommune. 

Ansøgningen til Gentofte Idrætsordning finder du også nederst på denne side under ”dokumenter”. Sammen med den udfyldte ansøgning, skal du vedlægge en udtalelse fra dit idrætsforbund, hvor idrætsforbundet bekræfter, at du dyrker idræt på et højt niveau. Ansøgningen skal sendes til fritid@gentofte.dk

Vil du høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte Ordrup Gymnasium og Øregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium

Du er også meget velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent
Nanna Lykke Merrild
Nalm@gentofte.dk og 3998 5047