Affaldsplan 2014-2024

Gentofte Kommune har den 15. december 2014 vedtaget en ny 'Affaldsplan 2014-2024' for indsamling og håndtering af husholdningernes, virksomhedernes og kommunens affald.

Affald = Ressourcer

Affald = Ressourcer er affaldsplanens vision. I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet.
Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet.
Mål 3: Kommunikation der skaber handling.

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag, som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat for affaldsområdet de kommende år.

Affaldsplanen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel.

Affaldsplan 2014-2024 (hovedrapport)

Gentofte Kommunes mål og planlægning findes i 'Affaldsplan 2014-2024' (hovedrapport).

Bilag

Kortlægning og prognose for affaldsmængderne præsenteres i en selvstændig rapport med tre bilag:

Kortlægning & Prognose (bilag 1 til hovedrapport)

Stil spørgsmål til affaldsplanen

Spørgsmål til Affaldsplanen kan rettes til Affald og Genbrug telefon 39 98 81 00 eller på mail renovation@gentofte.dk.