Gebyrer

Har du spørgsmål til affaldsgebyret, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om gebyret her.

Hvorfor bliver borgerens affaldsgebyr ikke sat ned, hvis borgeren framelder beholderne til genanvendelige fraktioner eller andre affaldsordninger?

Affaldsgebyret er et samlegebyr, der dækker alle ordninger. Ud over restaffald dækker gebyret ordningen for de todelte beholdere til papir-, glas- plast- og metalaffald, haveaffald, storskrald, miljøboksen samt offentligt placerede genbrugskuber til papir, glas og batterier, genbrugsstationen og administration.

Gebyret skal betragtes som et rådighedsgebyr for de ordninger, vi tilbyder. Gebyret bliver ikke nedsat, hvis der er én eller flere ordninger, der ikke benyttes.

De todelte beholdere til genanvendelige affald gør det muligt at sortere sit affald tættere på boligen. Hvis man fravælger dette, er alternativet at frasortere til genbrug ved at benytte genbrugskuberne, der er placeret rundt i kommunen eller aflevere på genbrugsstationen. 

Hvorfor varierer taksten fra år til år?

Gebyret for renovation er 3.350,- inkl. moms i 2016, hvilket er uændret for fjerde år i træk.

Affald og Genbrugs indtægter og udgifter skal som udgangspunkt følge det princip, der hedder ’hvile i sig selv’ inden for en kortere årrække. Det vil sige, at der ikke oparbejdes store overskud eller underskud, og gebyret justeres derfor efter dette princip. Eksempelvis var gebyret i 2009 på 3.075 kr., men i årene 2010-12 noget lavere. 

Generelt er der sket en stigning i den 10-årige periode 2004 – 2014 på knap 29 %, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 2,6 %. Dette svarer til den almindelige prisregulering for området. Vi forventer ikke væsentlige stigninger eller fald i gebyret, men at gebyret fremadrettet vil variere tilsvarende som i den forløbne 10-årige periode.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,