Sparepærer

Du kan på denne side læse om, hvorfor energisparepærer er vigtige at få afleveret på genbrugsstationen, og hvad du skal foretage dig, hvis en sparepære ved et uheld går itu i hjemmet.

Billede af sparepærer

Sparepærer og lysstofrør   

Sparepærer kaldes også lavenergipærer eller A-pærer. Når du sparer på strømmen, skal der bruges mindre olie og kul på kraftværket. Ved at skifte til sparepærer er du med til at nedbringe udslippet af CO2 til atmosfæren.

Sparepærer indeholder, i modsætning til almindelige glødepærer, små mængder kviksølv. Det samme gælder lysstofrør. Det er derfor vigtigt at huske på, at hvis sparepærerne og lysstofrørene smides i skraldespanden, ender de på forbrændingsanlæggene, hvor kviksølvet ender i røgen, slaggen eller spildevandet, med risiko for at det forurener miljøet.

I og med at der også er kviksølv i kul, som udledes ved forbrænding og at sparepærer bruger væsentlig mindre strøm end almindelige glødepærer, forurener sparepærer dog samlet set miljøet mindre med kviksølv. Det er derfor altid en god idé at bruge sparepærer.

Brugte sparepærer og lysstofrør kan afleveres på genbrugsstationen. Udtjente sparepærer kan også kommes i miljøboksen.

Pæredygtig

Rigtigt mange danskere er ikke klar over, hvad de skal gøre med resterne af en knust sparepære, og hvordan de skal gøre rent og lufte ud, hvis uheldet er ude. Men der er hjælp at hente lige her.

Miljøstyrelsen har lanceret kampagnen ”pæredygtig”, som skal få os til ikke at tabe fatningen, hvis sparepæren går itu. Kampagnen omfatter 4 pærenemme råd.

Pæredygtig adfærd hvis en sparepære går itu

1. Åbn vinduet

En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde. Åbn vinduet, og lad det stå åbent mens du gør rent.

2. Skrab op med karton og tør efter med våd køkkenrulle

Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op. Lad være med at bruge kost – det spreder kviksølvet i rummet. Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Tape kan bruges til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

3. Læg resterne i en lufttæt beholder og aflever på genbrugsstationen

Pak resterne mv. forsvarligt ind og læg det i en lufttæt beholder, f.eks. et syltetøjsglas eller en frysepose. Aflever det på genbrugsstationen.

4. Luft ekstra ud bagefter

Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen. For en sikkerheds skyld er det også en god idé at lufte ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der kan være små rester tilbage.

De fire råd er en forkortet udgave af Miljøstyrelsens fælles anbefalinger med Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen. 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,