Forløb for børnehaver - Gentofte Kommune

Forløb for børnehaver

Bliv klog på affald og genbrug

Hvad er affald, og hvad sker der med det, når det forlader hjemmet? Hvordan bliver affald til en ressource, der kan bruges i nye produkter? Vidste du, at en sodavandsdåse kan blive til en ny cykel? Og at glas er lavet af sand? 

I formidlingslokalet får børnene en introduktion til affaldsområdet. Gennem fortælling, dialog og øvelser får børnene viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, og med hjælp fra vores maskot Myren Max, bliver de mestre i affaldssortering og får en medalje. 

Børnene får efterfølgende en rundvisning på pladsen. Vi hilser på pladsmedarbejderne i orange tøj, ser de store maskiner køre, og kigger ned i containerne for at se, hvad og hvor meget, der indsamles. 

Varighed: ca. 1,5 time.

Bliv klog på affald i naturen

Affald hører ikke hjemme i naturen. Med udgangspunkt i en by, der flyder med affald, ser vi på de negative konsekvenser, som menneskeskabt affald har for både mennesker og dyr, når det efterlades. 

De fleste menneskeskabte materialer i dag er så holdbare, at de kan ligge i naturen i flere hundrede år. Vi snakker derfor om, hvordan vi kan hjælpe naturen på vej, og hvad der sker med affaldet, hvis det får lov til at ligge. Kan naturen fx få en dåse eller plasticpose til at forsvinde? 

Under besøget lærer børnene også om naturens eget affald, og hvordan det nedbrydes. Udstyret med mikroskoper og pincetter undersøger børnene krible-krable-dyr i kompostjord og hører undervejs om de dyr og organismer, der står for nedbrydningsprocesserne. 

Besøget suppleres med en kort rundvisning, hvor vi ser, hvor meget haveaffald, der afleveres på genbrugsstationen. 

Forløbet udbydes i perioden fra april til september.

Varighed: ca. 1,5 time.

Bliv klog på papir – Papirværksted

 I ’Papirværksted’ lærer børnene at lave deres eget genbrugspapir, som de får med hjem. Børnene medbringer selv papiraffald, der opløses i vand og laves til nyt papir.  

Gennem fortælling, dialog og hands-on lærer børnene om papirets vej fra hvidt papir over aviser til toiletruller og æggebakker. Vi snakker også om de miljømæssige fordele ved at genbruge papir. 

Papirfremstillingen suppleres med en kort rundvisning på genbrugsstationen, hvor de affaldstyper, som er relevante for papirgenanvendelse vises (pap, papir og træ).

Varighed: ca. 2 timer.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,