Kend dit affald i byen - ram skraldespanden

Vidste du, at naturen er designet til at genbruge sit eget affald? I undervisningen lærer eleverne om nedbrydning i naturen. Naturen har fx nemt ved at nedbryde et æbleskrog, mens andre typer af affald kan ligge i naturen i op til 1 million år, før det forsvinder.

Med udgangspunkt i en by, der flyder med affald, ser vi på de negative konsekvenser, menneskeskabt affald har for både mennesker og dyr, når det efterlades. Vi snakker om, hvordan vi kan hjælpe naturen på vej, og hvad der sker med affaldet, hvis det får lov til at ligge. Kan naturen fx få en dåse eller plasticpose til at forsvinde? I kompostjord finder vi krible-krable dyr, som nedbryder naturens affald.

Undervejs i forløbet stiller vi skarpt på materialekendskab, og eleverne får viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, samt hvad de kan genanvendes til.

Forløbet udbydes i perioden fra april til september. 

Læringsmål

  • Eleven kan forklare, hvorfor det er uhensigtsmæssigt med affald i naturen.
  • Eleven kan give eksempler på nedbrydningstider efter stof og materiale.
  • Eleven kan undersøge krible krable dyr i komposten.
  • Eleven kan sortere og navngive stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.

Målgruppe: 0.-2. klasse.

Varighed: ca. 2 lektioner.

Aftal besøg

Se hvordan du aftaler et besøg her.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,