Ren By Karavanen Affaldsindsamling

Vær med til at gøre en forskel, og giv naturen en forårsrengøring. I uge 13 og 14 rykker Gentofte Affald og Genbrug ud med Ren By Karavanen på din skole.

Med en udstilling, der viser udfordringerne ved affald i by og natur, går vi i dialog med eleverne om, hvad der sker med henkastet affald og dyreliv, når det ligger på fortove, glemmes i parker eller efter en tur på stranden.

Som en del af forløbet kan klassen på egen hånd gå ud og samle affald ind på skolen eller i nærområdet. Når klassen kommer tilbage, vejer vi affaldet, og efter en kyndig instruktion af en affaldsmedar-bejder sorterer eleverne det indsamlede affald efter materiale.

Gentofte Affald og Genbrug medbringer nødvendigt udstyr til indsamlingen; skraldeposer, hapsere, veste, handsker og håndsprit.

Læringsmål

  • Eleven kan forklare, hvorfor det er uhensigtsmæssigt med affald i naturen.
  • Eleven kan indsamle og sortere affald efter materiale.
  • Eleven kan tage medansvar og har aktivt bidraget til en ren skole og by.

Kontakt os for at høre mere.

Målgruppe: 0.-10. klasse.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,