Beholder til papir og glas

Beholderen til papir- og glasaffald gør det let at sortere. Når du sorterer papir og glas til genanvendelse bliver det til nye produkter, og du skåner derved miljøet og mindsker udledningen af CO2.

Beholderen til papir og glas er opdelt i to rum. Det største er til papiraffald og det mindste er til glasaffald.

Papiraffald som reklamer, aviser, ugeblade og breve skal være tørt, når det lægges i beholderen. Pap og karton må ikke komme i beholderen.

Glasemballage som vinflasker og syltetøjsglas skal være tømt for væske (drypfrie) og skrabet fri for madrester. Låg skal sorteres for sig. Mærkater må gerne blive siddende på.

Keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste fade, krystal- og vinduesglas må ikke lægges i beholderen, men skal i Miljøboksen eller afleveres på genbrugsstationen.

Se en sorteringsvejledning for papiraffald her.

Se en sorteringsvejledning for glasaffald her.

Bemærk, at beholderen skal stilles med håndtagene udad, så skraldemanden nemt kan tømme den.

Afmeld todelt beholder / bestil anden beholderløsning

Ønsker du ikke den todelte beholder til papir og glas, eller vil du gerne have en anden beholderløsning, fx to separate beholdere med mere plads til affaldet, kan du foretage ændringer på borger.dk.

Afmeld eller bestil beholdere til papir og glas her.