Byggetilladelse eller Anmeldelse - Gentofte Kommune

Byggetilladelse eller Anmeldelse

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse. Andre byggearbejder kan udføres efter anmeldelse. Har din ejendom en høj bevaringsværdi, skal der ansøges ved udvendige ændringer.

Byggearbejder, der kræver byggetilladelse:

Ved udvidelse af det eksisterende etageareal, skal der søges om byggetilladelse.

 • Nybyggeri af énfamiliehuse og andet bebyggelse
 • Til- og ombygninger, der udvider etagearealet
 • Anvendelsesændringer
 • Inddragelse af tagetage til beboelse
 • Lejligheder og erhvervsenheder, som udgør mere end 150 m2
 • Isætning af kviste
 • Opsætning af altaner og etablering af tagterrasser
 • Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger over 50 m2
   

Byggearbejder, der skal anmeldes: 

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser over 35 m2
 • For rækkehus og kædehuse skal garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser over 20 m2 anmeldes. 

Integrerede garager i enfamiliehus og dobbelthuse skal der ansøges om.

Indvendige ombygningsarbejder i etageejendomme/lejligheder og 2- familieshuse med vandret lejlighedsskel.

 • Flytning af vægge
 • Ombygning af wc- og baderum og køkken
 • Installering af pejs og brændeovn
 • Bygningsændringer for boligenheder samt erhvervsenheder på mere end 150 m2 kræver byggetilladelse. Der skal ved ansøgning foreligge fuldmagt fra ejer/andelsboligforeningen.

Hvilke arbejder kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse?

 

For enfamiliehuse, rækkehuse samt dobbelthuse:

 • Alle bygningsændringer, som f. eks. flytning af vægge, ændring af køkken og bad m.v. kan udføres i enfamiliehuse, rækkehuse eller dobbelthuse uden byggetilladelse eller anmeldelse, hvis der ikke sker en udvidelse af etagearealet.
 • Der må opføres to småbygninger på højst 10 m2 på hver matrikel, uden byggetilladelse eller anmeldelse. Bygningsreglementets bestemmelser herom skal iagttages.

For etageejendomme:

 • Der må opføres to småbygninger på højst 10 m2 på hver matrikel, uden byggetilladelse eller anmeldelse. Bygningsreglementets bestemmelser herom skal iagttages.