Radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, der siver ind i boliger fra undergrunden. En høj koncentration af radon i indeluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Det er derfor vigtigt at holde indholdet af radon i luften indendørs på et så lavt niveau som muligt.

Radonsikring

Radonsikring i forbindelse med nybyggeri og ombygninger er et lovkrav i bygningsreglementet.

Radon forhindres i at trænge op i bygninger ved at gøre fundamenter, terrændæk, gulve, kældergulve og kælderydervægge lufttætte og ved at tætne omkring rør- og kanalgennemføringer i disse bygningsdele.

Hvordan finder du ud af, om der er et forhøjet radonniveau i boligen?

Du kan få mere information på Radonguiden om risikoen for radon i dit hus.

For at vide præcist hvor meget radon der er i dit hus, er det nødvendigt med en radonmåling. På Radonguiden kan du læse mere om, hvordan du kan få målt radonniveauet i dit hus.