Dialogmøde

Inden du indsender din byggeansøgning via Byg og Miljø har du mulighed for at få et gratis dialogmøde med en byggesagsbehandler på Gentofte Rådhus.

Formålet med dialogmødet er, at der skabes et klart grundlag for den videre byggesagsbehandling.

Efterfølgende møder i forbindelse med byggesagen vil blive medregnet i byggesagsgebyret.

Mødet er afsat til en varighed af maks. 30 minutter, og det vil være en fordel hvis du er forberedt inden mødet.

Som en hjælp til forberedelsen kan du benytte følgende tjekliste.

Derudover anbefales det, at du forbereder ansøgningen via Byg og Miljø. Her kan du få vejledning til din byggesag. Via Byg og Miljø kan du også finde den lokalplan, som er gældende for ejendommen.

 

Book et dialogmøde

For at booke et dialogmøde skal du sende en mail til plan-byg@gentofte.dk

 

Af mailen skal følgende fremgå:

  • Adressen for ejendommen
  • Et forslag til en dato for afholdelse af mødet (mindst 3 hverdage frem)

Du vil herefter modtage en mail med et sagsnummer, samt en tid og dato for afholdelse af mødet.

Følgende materiale skal fremsendes senest 2 dage før mødet:

  • Fuldmagt. Er ansøger ikke ejer af ejendommen, skal anmodningen om et dialogmøde vedlægges en fuldmagt (alternativt fremsendes en fuldmagt inden mødet/medbringes en fuldmagt til mødet). Der afholdes ikke dialogmøder, hvor ansøger ikke har fuldmagtsforholdene i orden
  • Beskrivelse af byggeriet
  • Skitser af det ønskede byggeri.

 

Fordele ved at benytte sig af et dialogmøde

Ved at benytte sig af et dialogmøde får ansøger bl.a. kendskab til:

  • Hvilke oplysninger, der er nødvendige i ansøgningen
  • Den videre proces i sagsbehandlingen, herunder forventet sagsbehandlingstid

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,