Ejendomsskat - Gentofte Kommune

Ejendomsskat 2018

Ejendomsskattebilletten udsendes begyndelse af januar måned. Grundskylden indeholder en stigning på 6,5% for de boligejere som i dag betaler grundskyld af en værdi lavere end den aktuelle grundvurdering. Stigningen er fastlagt jf. §1, stk. 3 i Lov om kommunal ejendomsskat.

Indfrysning af grundskyldsstigning

Som en del af boligaftalen fra maj 2017, har et flertal i Folketinget aftalt, en midlertidig indefrysningsordning, ved stigning af grundskylden i 2018, som dog endnu ikke er vedtaget ved lov.

Det forventes, at de berørte ejendomme, ved 2. rate 2018 ejendomsskatten, automatisk får oprettet et rentefrit lån, på stigningen i grundskylden.

Ejendomsvurdering

Alle henvendelser vedrørende ejendomsvurdering rettes til 

  • SKAT, Skattecenter i København, telefonnummer 7222 1818.
  • SKAT Midt & Sydsjælland
  • Ejendomsvurderingen København, Rundforbivej 186-188, 2850 Nærum     

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatterne opkræves i 2 rater med forfald henholdsvis 1. februar og 1. august. Sidste rettidige indbetalingsdag i år 2018 er henholdsvis 12. februar og 10. august.  

For at være sikker på betalingen sker rettidigt og for at undgå unødige ekstra gebyrer er det en god ide at betale over pengeinstitutternes Betalingsservice. Så sker betalingen automatisk på sidste rettidige indbetalingsdato.  

Betalingsservice kan benyttes af alle med en konto i et pengeinstitut. Aflever indbetalingskortet i din bank, som herefter foretager tilmeldingen. Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, fremsender vi et indbetalingskort, 8-10 dage før forfaldsdagen, som du kan benytte til indbetalingen.  

Ved for sen indbetaling sender vi dig en rykker. Hvis du betaler for sent, skal du betale 0,4 % i morarenter pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen. Hvis vi har sendt et rykkerbrev, skal du desuden betale 250 kr. i gebyr pr. gang. 

Hvis renter og rykkergebyr ikke er betalt ved årets udgang, bliver disse opkrævet sammen med næste års ejendomsskat.

Digital Post

Ejendomsskattebilletten og betalingskortene vil automatisk blive sendt til din digitale postkasse, medmindre du er blevet fritaget for modtagelse af digital post fra det offentlige.  

Find din ejendomsskattebillet

Hvis du bor i Gentofte Kommune, kan du finde dine ejendomsskattebilletter fra 2001 og frem, hvis ejendommen er beliggende i kommunen.

Køb og salg

Hvis du sælger din ejendom, skal du afmelde en eventuel Betalingsservice. Der udsendes ejendomsskattebillet og indbetalingskort til ny ejer. Da kommunen ikke foretager slutafregning, må køber og sælger selv foretage indbyrdes afregning i forbindelse med refusionsopgørelsen.