El, vand og varme i din bolig

I Gentofte Kommune drives og vedligeholdes el-, vand-, varme- og kloaksystemer på en miljømæssigt og økonomisk bæredygtig måde, med borgernes trivsel og sikkerhed i centrum.

Der er flere forskellige aktører, som varetager forsyningen i Gentofte Kommune.

El

Elforsyningen i Gentofte Kommune varetages af Dong Energy og alle spørgsmål og henvendelse om el i kommunen skal rettes til Dong Energy. Gå til DONG Energys hjemmeside her www.dongenergy.dk

Vand

Vandforsyning, spildevandsafledning og kloaksystemet varetages af Nordvand A/S som er Gentofte og Gladsaxes fælles vandselskab. Alle henvendelser om vand, incl. ansøgning om tilladelser, skal derfor rettes til Nordvand A/S. Se under vand i venstremenuen for flere informationer om vand, spildevand og kloaksystemet. Gå til Nordvand A/S hjemmeside her www.nordvand.dk.

Opvarmning

Hvis du bor i parcelhus kan du opvarme din bolig med enten naturgas, fjernvarme, jordvarme, olie eller el. Naturgas og fjernvarme er de to kollektive opvarmningsformer, der tilbydes i Gentofte. I venstremenuen kan du også finde information om jordvarme, som også er et miljøvenligt alternativ til olie. 

Fjernvarme

Gentofte Kommune udbygger i øjeblikket og de næste mange år frem fjernvarmenettet i kommunen til fordel for både borgerne og miljøet. Fjernvarme er både økonomisk rentablelt for de fleste borgere og sparer på kommunens samlende CO2 forbrug. Læs mere om fjernvarme og hvordan du kan blive fjernvarmekunde.

Klima, miljø og økonomi i fokus i forsyningsarbejdet

Gentofte Kommune er klimakommune, hvilket også har betydning for vores håndtering af forsyningsområdet.

Ud over udbygningen af fjernvarmenettet er der mange tiltag i gang til fordel for klimaet.

Et eksempel er klimatilpasning af kloaksystemet. Her forventes det, at der i området ved Nymosen i løbet af 2011 bliver færdiggjort et projekt om etablering af et underjordisk spildevandsbassin på ca. 10.000 m3.

Udskiftningen af al gadebelysning i kommunen er et andet godt eksempel, hvor alle lamper og pærer udskiftes med energibesparende belysning, hvilket er godt for både miljø og økonomi på den lange bane.