Øvrige takster - Gentofte Kommune

Øvrige takster

Takster og brugerbetaling på ejendoms- og sygesikringsområdet.

 

EJENDOMME M.M.                           2017 

  Noter 

Ejendomsoplysninger, pr. skema 

 

325,00

 

 

Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger

Vurd./skatte/BBR/Ejd.skat.billet, pr. attest

 60,00

Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger

Byggetilladelser iht. Bygningsreglement, minimum pr. enhed

 710,00

Pris- og lønreguleret

Lokal/kommuneplan, porto pr. plan

 Porto

Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger

Hegnsyn, pr. syn

 1.785,00

Reguleres af Fødevareministeriet

 

 

           

KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTER

 

 
2017

    
Noter
 

Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge- eller gruppeskift

 195,00

 

Gebyr ved bopæls- og civilstandsattester

 52,00

 

Vielser fra udlandet

 850,00

 

ID-kort til unge mellem 16 og 18 år

 150,00

Medbring pasfoto

Fisketegn, Gentofte Sø pr. kort 

 60,00

 

 

 

RYKKERGEBYRER   

 2017

     Noter                 

Rykkergebyr

 250,00

Lov 939 27/12-91
KB-beslutning 17/12-1991    

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,