Takster for børneinstitutioner

 

BØRNEINSTITUTIONER M.M.                                 

Egenbetaling 2017  Tilskud 2017  Pladspris 2017 

Egenbetaling  2016

Tilskud
 2016

Pladspris
 2016

Dagpleje, fuldtid: Børn under 3 år3.794

 
13.254
 

17.048

 3.729

14.334

18.063 

Dagpleje, fuldtid: Børn over 3 år

 

2.479
 

14.569


 17.048

 2.408

15.655

18.063

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år ekskl. mad

 

3.010


 9.171

 
12.181

2.989

8.967

 11.956

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år inkl. mad   3.794


 9.171


 12.965
             

   3.729
   

    8.967
   

  12.696

Vuggestue, fuldtid: Børn over 3 år ekskl. mad 1.695


 5.186


 6.881

           
   1.668

           
5.003

           
6.671

Vuggestue, fuldtid: Børn over 3 år inkl. mad  

2.479


 5.186
 

7.665


2.408
          

5.003
     

 7.411

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder ekskl. mad

 

1.695


 5.186


 6.881

1.668

5.003

 6.671

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder inkl. mad  2.479


 5.186


 7.665

2.408

5.003

7.411

Børnehave, deltid: Børn uanset alder ekskl. mad 1.441


 4.408


 5.849

1.418

 4.252

 5.670

Børnehave, deltid: Børn uanset alder inkl. mad

 

2.225


 4.408


 6.633

2.158

 4.252

 6.410

Integrerede og kombinerede institutioner, fuldtid **)       

 

 

 

Børn under 3 år ekskl. mad

 3.010  9.171  12.181

2.989

 8.967

 11.956

Børn under 3 år inkl. mad

 3.794  9.171  12.965

 3.729

 8.645

 12.696

Børn over 3 år ekskl. mad

 1.695  5.186  6.881

 1.668

 5.003

 6.671

Børn over 3 år inkl. mad

 2.479  5.186  7.665

 2.408

5.003

 7.411

**) I integrerede og kombinerede institutioner gælder, at der for alle børn under 3 år betales vuggestuetakst og fra 3 år betales der børnehavetakst.