Takster for fritidsinstitutioner

 

FRITIDSCENTRE og KLUBBER

Egenbetaling
2018

Tilskud
2018

Pladspris
 2018

Egenbetaling 2019

Tilskud 2019

Pladspris 2019

Jf. Folkeskoleloven, bortset fra Ungdomsklubber, som hører under Ungdomsskolelovgivningen.

Børn i dagklub (fritidsklub) 4. og 5. klasse (11 mdr.)                  

 1.002

 759

1.761 

1.022

 694

1.716

 

 

Juniorklub 6. klasse (11 mdr.)

 497

 1.002

 1.499

507

 953

 1.460

 

Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)**

 100

 737

 837

100

737

837

 

           Jf. Folkeskoleloven

GENTOFTE FRITIDSORDNINGER 

Egenbetaling 2018

Tilskud 2018

Pladspris 2018

Egenbetaling
2019

Tilskud
   2019

Pladspris 2019 

Uanset klassetrin 11 .mdr.

 

 1.742

 

412

 

2.154

 

1.834

 

488

 

2.322

Specialtandplejen*

2017 

            

 

*For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

**Nye takster vedrørende ungdomsklubber
Fra årsskiftet ændres Kommunens klubtilbud, så alle ungdomsklubber og ungelounges frit kan benyttes på tværs af alle unge fra 7. klasse og til det fyldte 18. år. I forbindelse med ændringen indføres således ens prisstruktur for 7. og, 8. og 9. klasser og unge frem til det fyldte 18 år. Prisen for det nye tilbud vil være 100 kr. pr. måned, juli er betalingsfri måned. De unge vil fortsat være tilknyttet én af ungdomsklubberne.

 

 

 

Ansvarlig for siden: