Takster for fritidsinstitutioner

 

FRITIDSCENTRE og klubber, jf. Ungdomsskoleloven

Egenbetaling
2018

Tilskud
2018

Pladspris
 2018

Egenbetaling 2017 

Tilskud 2017

Pladspris 2017

Jf. Ungdomsskoleloven

Børn i dagklub (fritidsklub) 4. og 5. klasse (11 mdr.)                  

 1.002

 759

1.761 

990

 872

1862

 

 

Juniorklub 6. klasse (11 mdr.)

 497

 1.002

 1.499

491

 1.428

 1.919

 

Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)**

 100

 737

 837

100

549

649

 

           Jf. Folkeskoleloven

GENTOFTE FRITIDSORDNINGER 

Egenbetaling 2018

Tilskud 2018

Pladspris 2018

Egenbetaling
2017

Tilskud
   2017
 

Pladspris 2017 

Uanset klassetrin 11 .mdr.

 

 1.742

 

412

 

2.154

 

1.719

 

450

 

2.169

Specialtandplejen*

2017 

            

 

*For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

**Nye takster vedrørende ungdomsklubber
Fra årsskiftet ændres Kommunens klubtilbud, så alle ungdomsklubber og ungelounges frit kan benyttes på tværs af alle unge fra 7. klasse og til det fyldte 18. år. I forbindelse med ændringen indføres således ens prisstruktur for 7. og, 8. og 9. klasser og unge frem til det fyldte 18 år. Prisen for det nye tilbud vil være 100 kr. pr. måned, juli er betalingsfri måned. De unge vil fortsat være tilknyttet én af ungdomsklubberne.

 

 

 

Ansvarlig for siden: