Takster for bibliotekerne

BIBLIOTEKERNE

2017

Overdagspenge, Afleveringsfrist overskredet mellem:  

1-7 dage for sent, børn

5,00

1-7 dage for sent, voksne

20,00

8-30 dage for sent, børn

30,00

8-30 dage for sent, voksne

60,00

Mere end 30 dage for sent, børn

100,00

Mere end 30 dage for sent, voksne

200,00

Udlejning af Øregårdssalen, pr. time

 500,00

Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger
sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,