Takster for seniorer

PLEJE, OMSORG, M.M.                  

            

SERVICEYDELSER    

Pr. dag / pr.måned

2018

Morgenmad- og formiddagsforplejning

24,00/720,00

Varm mad

 69,00/2.070,00

Kold mad

 39,00/1.170,00

        

Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser.
Beløbet er fremskrevet til 3.542 kr. i 2017-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2016 et
prisnedslag på 358 kr. pr. måned. 

SERVICEYDELSER

Pr. måned

2018

Kulturelle aktiviteter 99,50

Leje af linned (sengetøj og håndklæder)

309,00 

Vask af personligt tøj 20 kg. á 15,00 kr.

 336,00

Toiletartikler

162,00 

Rengøringsartikler

56,00 

Madservice   
Hovedret* (kølet med udbringning to gange ugentligt) 

     55,00

Kommunens tilskud til madservice* (en daglig hovedret) 

       2,50

 *Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr. gang. Beløbet er fremskrevet til 51,50 kr. i 2016-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.

DAGCENTER                    

Pr. gang 2018

Med frokost og med kørsel

99,00 

Med frokost og uden kørsel

 68,50

Uden frokost og med kørsel

74,00 

Uden frokost og uden kørsel

43,50 
Øvrige takster  
Ophold på daghjem med kørsel  126,50 
Ophold på daghjem uden kørsel 115,00 
Øvrige takster   
Linnedservice for hjemmeboende  599,50 
Omsorgstandpleje** 43,00 
   
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven  78,00 
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven  120,43/3.613,00 
   
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL 41,50 
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 30,50 

**Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,