Seniorer - Gentofte Kommune

Takster for seniorer

PLEJE, OMSORG, M.M.        

2017  

               2016     

     

SERVICEYDELSER                        

Pr. dag /
pr. måned

   
   

2017

Pr. dag /
 pr. måned  

 2016

Morgenmad- og formiddagsforplejning

23,50 /705,00

23,00 690,00

Varm mad

68,00 /2.040,00 

66,50/1.995,00

Kold mad

38,50 /1.155,00 

37,50/1.125,00

Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser.
Beløbet er fremskrevet til 3.542 kr. i 2017-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2016 et
prisnedslag på 358 kr. pr. måned. 

SERVICEYDELSER

Pr. måned

2017


Pr. måned
 

 2016

 

Kulturelle aktiviteter

 98,0

   
   

0

 96,50

Leje af linned (sengetøj og håndklæder)

  305,00

 300,00

Vask af personligt tøj 20 kg. á 15,00 kr.

   331,50

 325,50

Kollektiv forsikring

 

 11,50

Toiletartikler

  159,50

 157,00

Rengøringsartikler

  55,50

 54,50

Madservice 

 Pr. gang

 Pr. gang

Hovedret* (kølet med udbringning to gange ugentligt) 

56,00

 54,50

Kommunens tilskud til madservice* (en daglig hovedret) 

4,50

 4,00

 *Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr. gang. Beløbet er fremskrevet til 51,50 kr. i 2016-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.

DAGCENTER                    

           

Pr. gang  

2017

 Pr.  gang

 2016

Med frokost og med kørsel

 98,00

 96,00

Med frokost og uden kørsel

 67,50

 66,00

Uden frokost og med kørsel

 73,00

 72,00

Uden frokost og uden kørsel

 43,00

 42,00

Øvrige takster

Pr.gang

 Pr. gang

Ophold på daghjem med kørsel 

 125,00

 122,50

Ophold på daghjem uden kørsel

 113,50

 111,50

Øvrige takster 

Pr. gang

 Pr. måned

Linnedservice for hjemmeboende 

 591,50

 581,00

Omsorgstandpleje**

 42,00

 41,00

 

Pr. dag/pr.md

 Pr. dag/pr.md

Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven 

 77,00

 75,50

Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven 

118,07/3.542,00            

115,77/3.473,00

 

Pr. gang

 Pr. gang

Kørsel til og fra individuel træning efter SEL

 41,00

        40,00        

Kørsel til og fra holdtræning efter SEL

 30,50

 30,00

**Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,