Takster for seniorer

PLEJE, OMSORG, M.M.                  

            

SERVICEYDELSER    

Pr. dag / pr.måned

2019

 

Pr. dag / pr.måned

2018

Morgenmad- og formiddagsforplejning

 24,50/735

24,00/720,00

Varm mad

 70,50/2.115

 69,00/2.070,00

Kold mad

 40,00/1.200

 39,00/1.170,00

        

Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser.
Beløbet er fremskrevet til 3.685 kr. i 2019-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2019 et
prisnedslag på 365 kr. pr. måned. 

SERVICEYDELSER

Pr. måned

2019

Pr. måned

2018

Kulturelle aktiviteter 101,50  99,50

Leje af linned (sengetøj og håndklæder)

315,00 

309,00 

Vask af personligt tøj 20 kg. á 15,00 kr.

 342,00

 336,00

Toiletartikler

165,00 

162,00 

Rengøringsartikler

57,00 

56,00 

Madservice     
Hovedret* (kølet med udbringning to gange ugentligt)   56,50

     55,00

Kommunens tilskud til madservice* (en daglig hovedret)   2,50

       2,50

 *Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr. gang. Beløbet er fremskrevet til 54 kr. i 2019-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.

DAGCENTER                    

Pr. gang 2019

Pr. gang 2018

Med frokost og med kørsel

 101,00 99,00 

Med frokost og uden kørsel

 69,50  68,50

Uden frokost og med kørsel

 75,50 74,00 

Uden frokost og uden kørsel

 44,00 43,50 
Øvrige takster    
Ophold på daghjem med kørsel   129,00 126,50 
Ophold på daghjem uden kørsel  117,00 115,00 
Øvrige takster     
Linnedservice for hjemmeboende  611,00  599,50 
Omsorgstandpleje** 44,16  43,00 
     
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven   79,50 78,00 
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven  122,83/3.685  120,43/3.613,00 
     
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL 42,00  41,50 
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 31,50  30,50 

* Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%, Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling. 

**Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumsbeløbl, vil taksten blive tilpasset administrativt.

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,