Vielse

I kan vælge at blive viet i en kirke eller på rådhuset. I skal bruge en prøvelsesattest til at blive gift.

vielsesringe

Hvis I skal giftes, skal I udfylde en online ægteskabserklæring til bopælskommunen. Dette kan tidligst ske 4 måneder før den ønskede bryllupsdag.

Kommunen undersøger, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er betingelserne opfyldt, udstedes der en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal afleveres til den myndighed, der står for vielsen.

Ægteskabserklæringen skal være Borgerservice i hænde senest ti hverdage før vielsesdatoen.

I skal vedlægge yderligere dokumentation i følgende tilfælde:

  • Hvis en eller begge parter er født før 1. januar 1960, vedlægges en kopi af fødsels-, dåbs-, eller navneattest samt evt. navnebevis
  • Hvis en eller begge parter tidligere har været gift, og skilsmissesagen ikke er behandlet af de danske myndigheder, skal originalseparations- og skilsmissebevilling eller udskrift af dom til skilsmisse vedlægges ægteskabserklæringen
  • Hvis en eller begge parter ikke er dansk statsborger eller har bopæl i udlandet, vedlægges tydelig kopi af pas og opholdsgrundlag. Kommunen kan kræve at se en civilstandsattest
  • Hvis den ene af jer er udlænding, skal I muligvis udfylde og aflevere en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i ægteskabslovens § 11 b.

Det gælder, hvis én af jer

  • ikke har dansk indfødsret
  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land
  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 6-9f.

Erklæringen skal afleveres i Borgerservice, sammen med ægteskabserklæringen. Ægteskabslovens § 11 b, kan hentes her. - Erklæring til underskrift (Her findes den også på engelsk og tysk)

Ægteskab, tidligere registreret partnerskab

Fra den 15. juni 2012 kan personer af samme køn indgå ægteskab på samme måde som personer af forskelligt køn. Lov om registreret partnerskab er samtidig ophævet, men finder fortsat anven-delse på registrerede partnerskaber indgået før den 15. juni 2012.

Et ægteskab mellem to personer af samme køn har indtil videre samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.

Et partnerskab, som du og din partner har indgået i Danmark, kan efter jeres fælles ønske omdannes til et ægteskab. Anmodning om omdannelse skal ske på en særlig blanket: ”Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab”.  Blanketten indgiver I til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Hvis partnerskabet er indgået i Danmark, og I begge ønsker det omdannet til et ægteskab, udsteder kommunen en vielsesattest til jer med den oprindelige registreringsdato som indgåelsesdato.

Læs også om: 

Vielse på rådhuset

Kirkelig vielse

Vielse i udlandet

Hvis I ønsker at blive gift i udlandet, skal I udfylde en online ægteskabserklæring til bopælskommunen sammen med den nødvendige dokumentation (se ovenfor). Borgerservice undersøger derpå, om parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab efter dansk ret. Herefter udsteder og sender kommunen en ægteskabsattest til jer, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden i udlandet.

Hvis I er blevet gift i udlandet, skal I fremvise en original vielsesattest, samt oversættelse, det lokale folkeregister kan herefter registrere vielsen i det centrale personregister.