Beredskab i Gentofte Kommune

Beredskab Gentofte er Gentofte Kommunes beredskab. Den kommunale vagthavende indsatsleder fra Beredskab Gentofte rykker ud til alle akut-opgaver.

Beredskab Gentofte er myndighed og har ansvaret for blandt andet brandslukningen i kommunen. Selve brandslukningsopgaven er udliciteret til Falck.

I dagligdagen løser Beredskab Gentofte følgende opgaver:

  • Brandslukningsopgaver
  • Redningsopgaver
  • Miljøopgaver
  • Myndighedsopgaver
  • Serviceopgaver

Alarm: Ring 112

Øvrig henvendelse til Beredskab Gentofte på tlf. 39 98 89 00.
Efter kl. 16.00 på 39 98 89 50.

Forebyggelse

En af Beredskab Gentoftes største opgaver er brandforebyggelse hos borgerne, i kommunale institutioner og private firmaer. Det kan være i form af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.v.  Du kan læse mere om, hvordan du selv kan være med til at forebygge brand i dit eget hjem her.

Serviceopgaver

Hvis du er virksomhed i Gentofte Kommune overvåger vi din virksomheds automatiske brandsikringsanlæg og tilbyder kurser i elementær brandbekæmpelse samt kurser i førstehjælp.

Kontakt os for at høre mere på 39 98 89 00.

Kommunale institutioner kan ydermere få overvåget tyverialarmer, elevatoralarmer og andre driftsalarmer, ligesom vi vedligeholder slukningsmateriel for kommunale institutioner.