Arkitektur i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er et mekka for arkitekturinteresserede. Læs mere om arkitekturpolitik og kulturarv her.

Gentofte Kommune er i dag fuldt udbygget, men vil og bør til stadighed udvikles efter skiftende tider og behov. Nogle af Danmarks mest interessante bygninger og bymiljøer findes i Gentofte Kommune.

Mange af disse har fået en næsten ikonagtig status, som banebrydende for ny arkitektur og nye principper i den fysiske planlægning. Bebyggelser som Bellavista og Blidah Park er velkendte eksempler på sådanne skoledannende byggerier, ligeledes er Studiebyen og grønne anlæg som Mariebjerg Kirkegård betydende omdrejningspunkter i moderne dansk arkitekturhistorie.

Parkerne med deres landsteder og slotte er også en væsentlig oplevelsesværdi, i samme skala som vores havne, strandparkerne og de historiske befæstningsanlæg. Oplevelsen af de frodige villakvarterer og de fine rækkehusbebyggelser blandt fint byinventar og i grønne omgivelser, er hverdag i Gentofte.  

Til trods for, at overliggeren blev sat ekstra højt i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlasset er flere end 40% af de registrerede ejendomme i den høje ende af bevaringsskalaen (1-4). Blandt de offentlige ejendomme er det flere end 60%.

Den arkitektonisk kulturarv og den høje arkitektoniske standard, er sammen med de grønne områder og kystlinjen, kendetegnende for Gentofte, og det er opgaven at bevare og skabe en smuk kommune til gavn for borgernes livskvalitet hér og nu, og til glæde for de kommende generationer.

Arkitekturpolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2000 en arkitekturpolitik for at fremme forståelsen for og udbredelsen af god arkitektur.

Gentoftes arkitekturpolitik medvirker til at sikre og fremme kommunens høje arkitektoniske kvalitet og den omfattende arkitektoniske kulturarv.

Arkitekturpolitikken benyttes i bygningsmyndighedens vurderinger af byggeansøgninger, i byplanlæggernes arbejde med bevarende og udviklende planer.

Arkitekturpolitikken er et væsentligt grundlag for forvaltningen og udviklingen af de offentlige ejendomme, såvel som de offentlige rum i by og grønne områder.

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 39 98 85 32, mail cho@gentofte.dk eller læs hele Gentofte Kommunes arkitekturpolitik her.