Vangede Bygade og Dan Turèlls Plads

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anlægsbevilge midler til forskønnelsen af Vangede Bygade og nyindretning af Dan Turèlls Plads. Anlægsarbejdet kommer til at foregå hen over sommeren og efteråret 2011.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anlægsbevilge midler til forskønnelsen af Vangede Bygade og nyindretning af Dan Turèlls Plads. Anlægsarbejdet kommer til at foregå hen over sommeren og efteråret 2011

Projektforslaget indeholder i korte træk følgende:

Forskønnelse af Vangede Bygade:

 • Renovering af fortovsbelægningen langs Vangede Bygade fra Dan Turèlls Plads mod nord til Mosegårdsvej i syd
 • Ny belægning på bibliotekspladsen i samme type som på Dan Turèlls Plads
 • Etablering af parkeringsbaner i begge vejsider
 • Indsnævring af kørebanearealet i krydset ved Snogegårdsvej og Ved Bommen
 • Etablering af to bump på den nordlige del af Vangede Bygade, med maksimal anbefalet hastighed på 40 km/t
 • Etablering af en trærække langs vestsiden af Vangede Bygade
 • Udskiftning af lysmaster på den nordlige del af Vangede Bygade

Nyindretning af Dan Turèlls Plads:

 • Ny belægning med mørke specialfremstillede betonfliser og stålbånd på både gangarealer og som hævet flade på kørebanen i svinget ved Stolpegårdsvej
 • Opsætning af én 47 meter lang bænk
 • Etablering af en trærække samt belysning mod nordvest
 • Opsætning af en skulptur bestående af alfabetet fra A til Å samt tegnsætning + @

Bibliotekspladsen

Som en del af renoveringen af Vangede Bygade, vil der også blive etableret ny belægning på pladsen foran Vangede Bibliotek. Som udsmykning på pladsen lægges bånd af metalfliser med citater af Dan Turèll. Dette skal være en hyldest til Dan Turèll og skaber samtidig sammenhæng fra biblioteket og Turèllsamlingen til Dan Turèlls Plads, som ligeledes renoveres. To af citaterne er udvalgt af Chilli Turèll mens resten udvælges af borgerne. På Turèllsamlingens hjemmeside, kan du læse mere om dette. Du finder et link til Turéllsamlings hjemmeside i boksen til højre.

Du kan finde en tegning af bibliotekspladsen ude i boksen til højre.

Renoveringen af Dan Turèlls Plads kan realiseres bl.a. pga. fondsstøtte ydet af Realdania Fonden og Augustinus Fonden.