Strategi for kommune-planlægningen

En strategi for kommuneplanlægningen danner baggrund for den kommende kommuneplan. Læs herunder om Gentofte Kommunes strategi for kommuneplanlægningen.

I første halvdel af en valgperiode på 4 år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, der skal danne grundlag for den næste kommuneplan. Strategien for kommuneplanlægningen skal indeholde kommunalbestyrelsens strategi for Gentoftes udvikling og en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

I Kommuneplanen fastlægges de overordnede rammer for især den fysiske udvikling af Gentofte Kommune. Planen omfatter en periode på 12 år, og består af en hovedstruktur med mål og rammer for kommunens udvikling og arealanvendelse, samt en redegørelse for planens forudsætninger.

Strategi for kommuneplanlægningen - på vej mod Kommuneplan 2017 er vedtaget 

Strategi for kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2016, der samler kommuneplanlægningen, kommunens mål og budget i en proces og et dokument.

Strategien har været i høring fra den 1. december 2015 til den 2. februar 2016. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016, er det vedtaget, at der ingen ændringer er til strategien. De indkomne synspunkter vil blive behandlet i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017 eller gennem andre relevante sammenhænge.

Indhold

Strategien indeholder Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af den gældende Kommuneplan 2013.

Strategien for kommuneplanlægningen er indeholdt i Gentofte-Plan 2016 fra s.30 til 39 og har afsæt i følgende  fokusområder:

  • Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel
  • Planer for kommunens bydele
  • Kulturarven
  • Byen rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
  • Trafikale udfordringer - herunder Ringbyvisionens betydning for Gentofte Kommune
  • Detailhandel
  • Klimaforandringer og bæredygtig udvikling