Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Et lokalplanområde er underlagt midlertidige retsvirkninger fra det øjeblik et lokalplanforslag for området er offentliggjort, og til den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort.

Lokalplanens midlertidige retsvirkning

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans gennemførelse.

Eksisterende lovlig bebyggelse eller fortsættelse af den hidtil lovlige benyttelse af en ejendom kan imidlertid forsætte. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget berøres heller ikke.

Den midlertidige retsvirkning gælder indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af planforslaget.