Strandbeskyttelseslinje - Gentofte Kommune

Strandbeskyttelseslinje

Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark med del af Charlottenlund Skov har siden år 2000 været omfattet af en beskyttelseslinje, hvis formål er at bevare åbne kyster.

Beskyttelseslinjen er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen efter besigtigelse og vurdering af de eksisterende forhold.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,