Strandbeskyttelseslinje

Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark med del af Charlottenlund Skov har siden år 2000 været omfattet af en beskyttelseslinje, hvis formål er at bevare åbne kyster.

Beskyttelseslinjen er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen efter besigtigelse og vurdering af de eksisterende forhold.