Lokalplaner på vej

Et forslag til lokalplan udarbejdes inden en endelig plan kan vedtages.

I forbindelse med, at der gives tilladelse til større byggearbejde er Gentofte Kommune forpligtet til at udarbejde lokalplan.

Kommunen har også en ret til på eget initiativ at udarbejde en lokalplan, når der ønskes en planmæssig regulering af et område.

Inden en lokalplan kan endelig vedtages udarbejdes et forslag hertil og du kan herunder se hvilke forslag, der på nuværende tidspunkt er på vej.

Høringer

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,