Kollegievej 4-6

Rækkehuse på Kollegievej

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning om at få udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for at omdanne erhvervsejendommen Kollegievej 6 (senest brugt af virksomheden Dansk Standard) til rækkehuse.

Inden en omdannelse kan gå i gang skal der udarbejdes et lokalplanforslag, som sendes i en mindst 8 ugers høring. Synspunkter og indlæg fremsat på borgermøder vil indgå i arbejdet med et lokalplanforslag.

 

Nyt borgermøde

Gentofte Kommune har modtaget et idéforslag fra en ny ejer - CET Ejendomme A/S. Idéforslaget er baseret på en omdannelse af erhvervsbygningen til boliger.  Se idéforslaget her

I den anledning inviteres til borgermøde tirsdag den 20. december 2016, kl. 19 i kantinen på Rådhuset, Bernstorffsvej 161. 

Alle interesserede er velkomne. På mødet vil ansøger præsentere sit nye ideforslag. Derefter vil planerne kunne drøftes. Repræsentanter fra Kommunalbestyrelse og administration vil være tilstede.
 

Sagens hidtidige forløb

I forbindelse med planlægningen af ejendommens fremtidige anvendelse har der været afholdt borgermøder den 18. februar 2015 og 8. juni 2015. På det sidste borgermøde blev der præsenteret 4 planscenarier.  Se planscenarier - rækkehuse her.

Det er kommunens intention, at den videre planlægning skal baseres på Scenarie 4 – rækkehuse i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på ca. 40. 

Gentofte Kommune har overfor den nye ejer pointeret, at den fremadrettede planlægning indtil videre er baseret på en rækkehusbebyggelse. Man ser dog ikke noget til hinder for, at de nye ideer præsenteres for områdets naboer. 

Opdateret 25. november 2016

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 3998 3103.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,