Et område mellem Jægersborg Allé og Smakkegårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af 3 etagehusblokke på Skjoldagervej 48 – 66. En del af de omgivende etage- og rækkehuse er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen. De er Kommuneplanen udpegede som bevaringsværdige.

Det ansøgte – der ligger indenfor rammerne af kommuneplan 2009 – forudsætter tilvejebringelse af en lokalplan inden der kan bygges. Gentofte Kommunes Byplanudvalg har i november 2006 vedtaget at igangsætte arbejdet med en bevarende lokalplan for det nedenfor viste område.

Der afventes et skitseforslag fra ejendommens ejer.

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto Gonzales - Telefon direkte 39 98 31 04

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,