Baunegårdsvej 8

Kort visende lokalplanområdet med orange

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en 3½ - 4½ etager høj bebyggelse på ovennævnte ejendom. Den ansøgte bebyggelse skal indeholde boliger og eventuelt et lægecenter.

Det ansøgte – der ligger indenfor rammerne af kommuneplan 2009 – forudsætter tilvejebringelse af en lokalplan inden der kan bygges. Gentofte Kommunes Byplanudvalg har i november 2007 vedtaget at igangsætte lokalplanarbejdet.

Der afventes fremsendelse af et skitseforslag fra ejendommens ejer.

Kontaktperson

Arkitekt Michael Holst – telefon direkte 3998 3114.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,