Kavalergården 1, det tidligere Danmarks Akvarium

Lokalplan på vej for et strandhotel

NPV, ejer af Kavalergården 1, det tidligere Danmarks Akvarium, ønsker at anvende bygningen til strandhotel, restaurant, cafe, spa/fitness med en dertilhørende udstillingsbygning. NPV har derfor anmodet Gentofte Kommune om at der udarbejdes en lokalplan for bygningen som muliggør dette samt muliggør at der kan bygges en ekstra etage ovenpå den nord-sydgående fløj.

Udstillingsbygningen ønskes indrettet i det tidligere hajbassin i sydfløjen med egen indgang fra skoven. Udover kunstudstillinger skal der også være andre aktiviteter i form af, teater, performances, koncerter, konferencer m.m. 

Strandhotellet ønskes indrettet med 90 værelser som tilbyder en helhedsoplevelse med wellness og gastronomi. Med en beliggenhed tæt på vand, strand, skov, slotspark og slot er der mulighed for at tilbyde en helt særlig oplevelse.

I bygningens underetage indrettes en wellnessafdeling med spa og fitness.

Den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Men det ønskes, at bygningen udstykkes til en selvstændig ejendom, hvorved bebyggelsesprocenten vil overstige 10, og bebyggelsen vil endvidere blive i 3 etager. En lokalplan, der muliggør det ansøgte, vil derfor forudsætte, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som tager højde for disse forhold.

Byplanudvalget har på sit møde den 29. november 2016 vedtaget at igangsætte lokalplanarbejdet.  

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog – Telefon direkte 3998 3103

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,