Lokalplanforslag 360 for Skjoldagervej 13-31 - Gentofte Kommune

Skjoldagervej 13-31

Bevarende lokalplan for 19 bevaringsværdige kædehuse

Kort visende lokalplanområdet med orange

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Parcelhusforeningen Skjoldagervej 13-31 med anmodning om at udarbejde en bevarende lokalplan for den karakteristiske, bevaringsværdige kædehusbebyggelse i Jægersborg bydel.

Bebyggelsen består af 19 huse og er opført i 1943 efter tegninger af arkitekt Svenn Eske Kristensen.
Bygningerne er i Kommuneplan 2013 udpeget med høj bevaringsværdig med karakteren 2.

Byplanudvalget har på sit møde d. 7. november 2013 enstemmigt besluttet at igangsætte lokalplanarbejdet. Udarbejdelsen af lokalplanens vil ske i samarbejde med repræsentanter fra Parcelhusforeningens bestyrelse. 

Orienteringsmøde for alle på Skjoldagervej 13-31

Der foreligger nu et udkast til lokalplanbestemmelser udarbejdet i samarbejde Parcelhusforeningens bestyrelse. Inden lokalplanforslaget færdiggøres - og forelægges Kommunalbestyrelsen med henblik på offentlig høring - inviteres alle ejere i foreningen til et orienteringsmøde.

Mødet finder sted onsdag den 14. september 2016 kl. 19 og afholdes i udvalgsværelse 1 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161.

På mødet vil repræsentanter fra Plan og Byg give en kort gennemgang af:

  • Hvad er en bevarende lokalplan
  •  Selve lokalplanprocessen
  •  Bestemmelserne i det foreliggende lokalplanudkast
  •  Derefter spørgsmål og fælles drøftelse

Parcelhusforeningen har selv stået for mødeindkaldelse og tilmelding.

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 3998 3103.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,