Hellerup Havn og Strandpark

Lokalplan på vej for at sikre et unikt bymiljø af høj kulturhistorisk, arkitektonisk og rekreativ værdi

Luftfoto af området ved Hellerup Havn

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning om renovering af de tidligere ”Palladium” – filmstudier, som nu er klublokaler for sejlklub, roklub og fægteklub.

Samtidig er der indgivet forslag til fredning af Hellerup Strandpark. Fredningsforslaget omfatter Hellerup Strandpark, herunder staudehaven (1912, omlagt 2004) og rosenhaven (1918) udformet af havearkitekt Gudmund Nyeland Brandt (G. N. Brandt).  Desuden omfattes tennisbanerne inklusiv klubhus (1905), legepladsen, beplantningen Lunden og pumpestationen (1910) af fredningsforslaget. Parken ligger i umiddelbar tilknytning til Hellerup Havn.

Implementeringen af projekt til klimasikring af området er en forudsætning for fastholdelse og udvikling af Hellerup Havn og Strandpark. Klimatilpasningen af Hellerup Havn og Strandpark er en del af den samlede klimasikring af Hellerup bydel.

Formålet er at sikre et unikt bymiljø af høj kulturhistorisk, arkitektonisk og rekreativ værdi ved at udarbejde et forslag til lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark, der omfatter følgende kommunalt ejede arealer: hele Strandparkens oprindelige struktur inklusiv staudehaven, rosenhaven, den bevaringsværdige pumpestation, kajakklub, legeplads, tennisbanerne med klubhus. Desuden indgår det samlede havneanlæg med bolværk, ophaleplads moler, fyrtårn mv. samt bygningskomplekset ”Palladium” i lokalplanforslaget, herunder klimatilpasning af området.

Byplanudvalget har på sit møde den 6. januar 2015 vedtaget, at forvaltningen udarbejder et forslag til lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark.

 

Borgermøde

Der afholdes et borgermøde om planerne. Mødet afholdes på Gentofte Rådhus i kantinen, Bernstorffsvej 161, onsdag den 27. maj 2015 kl. 19.00 til 20.30. Mødet er offentligt og alle er velkomne.

 

Kontaktperson

Arkitekt Ole Thun – Telefon direkte 3998 3107.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,