Området omkring Hellerup Havn og Strandpark

Bevarende lokalplan for bevaringsværdig villabebyggelse

Kort visende lokalplanområdet med orange

Gentofte Kommunes Byplanudvalg på møde den 6. januar besluttet at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for den karakteristiske villabebyggelse omkring det bevaringsværdige bymiljø Hellerup Havn og Strandpark.

Bebyggelsen består af en række bygninger på to tilstødende villaområder omkring Hellerup Havn og Strandpark. Det samlede villaområde har kulturhistorisk værdi, fordi de er bygget samtidig med havn og strandpark i årene 1900 til 1910. Selv om ikke alle bygningerne har lige høj bevaringsværdi udgør de samlet set et værdifuldt element omkring og i forbindelse med det umistelige bymiljø som Hellerup Havn og Strandpark udgør.

Byplanudvalget har på sit møde den 6. januar 2015 enstemmigt besluttet at igangsætte lokalplanarbejdet. Udarbejdelsen af lokalplanens vil ske i samarbejde med repræsentanter fra Parcelhusforeningens bestyrelse.  

Kontaktperson

Arkitekt Ole Thun – Telefon direkte 3998 3107.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,