Niels Steensens Vej 1A-F - Planlægning for private boliger og ungdomsboliger - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F

Planlægning for private boliger og ungdomsboliger

Gentofte Kommunes Byplanudvalg har den 2. november 2017, på baggrund af forudgående høring, besluttet at igangsætte en proces med udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, der vil gøre det muligt at anvende ejendommen til boligformål.

Forud afholdes et indledende borgerdialogmøde, hvor ansøger præsenterer sin projektidé til en boligbebyggelse med 40-60 private boliger og 25 almene ungdomsboliger.

Borgerdialogmøde

Mødet afholdes på Gentofte Kommunes Rådhus i rådhushallen, Bernstorffsvej 161, den 16. november 2017, kl. 19.30. 

Mødet er offentligt og alle er velkomne.

 

Baggrund

CC Property har, på vegne af Topdanmark Ejendom A/S, som ejer ejendommen matr. Nr. 7 as, Vangede, Niels Steensens Vej 1A-E, forespurgt til udviklingsmulighederne af ejendommen herunder blandt andet muligheden for boliger.

Ejendommen har senest været udlejet til Novo Nordisk, som fraflytter den 1. marts 2018.

Planforhold
Ejendommen er omfattet af lokalplan 114 og ligger i delområde C, der fastlægger anvendelsen til administration. I kommuneplanen er ejendommen omfattet af rammeområde 5.E2, der udlægger området til kontor og serviceerhverv.
De ønskede ændringer af ejendommens anvendelse forudsætter vedtagelse af lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.
En ændring i kommuneplanens rammer forudsætter i henhold til planlovens § 23C, at der gennemføres en forudgående høring.

Denne høring har været gennemført i perioden 4. september til 24. september 2017. Se høringen her.

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto Gonzales – telefon 3998 3104.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,