Vedtagne lokalplaner

Efter et forslag til lokalplan har været i høring og evt. indkomne bemærkninger er behandlet og drøftet, er næste skridt i processen den endelige vedtagelse.

Her på siden finder du en liste over alle kommunens gældende lokalplaner.

Høringer

Vinagervej

Lokalplan 371

Ordrupgaard

Lokalplan 354

Vinterøen

Lokalplan 349

Tuborg Syd

Lokalplan 178

Ved Skovvej

Lokalplan 117

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,