Mellem Hellerupvej og Hellerupgårdvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 54 for et område mellem Hellerupvej og Hellerupgårdvej

Lokalplanen er vedtaget den 26. november 1985 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for at kunne indrette indtil 4 boliger i eksisterende villaer samt i nybyggede “punkthuse”,
  • at åbne mulighed for, at den eksisterende skole kan udvides, bl.a. med boldbane,
  • at sikre mulighed for arealer til værksteder for småhåndværk og privat service,
  • at sikre, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,